Om Mirror

Mirror Accounting har sålts till DKR Gruppen

Lindorff har sålt Mirror Accounting till norskägda DKR Gruppen.

Tillsammans bildar vi nu en ny stor och kompetent aktör inom redovisningsområdet.

Namnet Mirror Accounting lever kvar och ägarskiftet påverkar inte befintliga avtal och kundrelationer.

DKR Gruppen levererar redovisningstjänster till cirka 1300 företag från sina avdelningskontor. Vår nya ägare har också omfattande verksamhet inom inkasso, rådgivning, system, programvara och utbildning. Mer information hittar du på dkr.no.

Om du har fler frågor, går det bra att vända sig till din kundrådgivare.